صفحه اصلی / مقالات / دیگر / اثر ترکیب شیمیایی و عناصر آلیاژی بر چدن ADI

اثر ترکیب شیمیایی و عناصر آلیاژی بر چدن ADI

589691_HIEfnxo

عناصر آلیاژی به دلایل متفاوت به چدن ها اضافه می گردند که مهمترین دلایل برای افزایش این عناصر افزایش قابلیت سختی پذیری، افزایش مقاومت به سایش، افزایش مقاومت به خوردگی، افزایش تافنس شکست و الانگیشن می باشد که به اختصار تاثیر بعضی از عناصر را بر روی خواص و زیر ساختار چدن ADI توضیح می دهیم.

:Si با توجه به این که سیلیسیم تاثیر بسیار زیادی بر روی کربن معادل داشته و بعد از کربن مهمترین عنصر در چدن ها می باشد. زمانی که دمای آستمپر کردن را پایین انتخاب کنیم تاثیر سیلیسیم بر روی خواص ناچیز است. اما در دمای بالا باعث افت استحکام کششی می گردد.

Ni: می توان گفت از مهمترین عناصر آلیاژی بعد از کربن و سیلیسیم درخواص میکروساختار چدن ADI می باشد. نیکل دماغه تشکیل پرلیت را به سمت راست منتقل کرده و مانع از تشکیل پرلیت می گردد و از عناصر پایدار کننده آستینت می باشد. نیکل از جمله عناصری است که دمای انتقال ترد به نرم را کاهش می دهد و باعث افزایش تافنس شکست در چدن های ADI می گردد. حضور نیکل تا حدودی تنش تسلیم و استحکام کششی را کاهش می دهد.

بخصوص اگر دمای آستمپرینگ پایین باشد. ولی مهمترین اثر نیکل این است که شروع واکنش دوم را به تاخیر می اندازد.

Mn : حضور منگنز برای تولید چدن های ADI مضر می باشد. منگنز به دلیل تمایل زیاد به جدایش بین گرافیت ها داشته و واکنش اول آستمپرینگ را به تعویق می اندازد و به علت کم بودن مقادیر کربن احتمال وجود مارتنزیت در میکروساختار در حضور منگنز قوت می گیرد.

Cu: مثل نیکل باعث افزایش سختی پذیری می گردد. ولی باید توجه داشت مس از عناصر به شدت پرلیت زاست که سد انرژی در مقابل استحاله تشکیل پرلیت را کاهش می دهد. مس از این لحاظ در صنعت چدن ADI از عناصر مهم است چون از ارزانترین عناصر آلیاژی در افزایش سختی پذیری است. ولی مس در فصل مشترک گرافیت و زمینه رسوب کرده و سرعت و ضریب نفوذ کربن از گرافیت ها به زمینه را کاهش می دهد و زمان آستینه کردن را افزایش می دهد.

 SnوSb : از جمله عناصری هستند که ضریب نفوذ کربن را به شدت کاهش داده و سینتیک کربن را تغییر داده و زمان آستنیته کردن را افزایش می دهد.

MO: از عناصر بسیار قوی در سختی پذیری است ولی از جهتی هم از عناصر بسیار قوی کاربیدزا است که به علت تشکیل کاربیدها تافنس والانگیشن را به شدت کاهش می دهد و سختی را افزایش می دهد. شکل زیر یک زیر ساختار از چدن ADI که در زیر ساختار آن کاربید مولیبدن است را نشان می دهد.

Cr: از عناصری است که در افزایش سختی پذیری اثری به مهمی نیکل و مس ندارد اما اثر بسیار حائض اهمیتی در تافنس شکست دارد که در این پروژه بررسی کاملتری از اثر کرم نسبت به سایر عناصر آلیاژی می پردازیم.

عناصر آلیاژی به دلایل متفاوت به چدن ها اضافه می گردند که مهمترین دلایل برای افزایش این عناصر افزایش قابلیت سختی پذیری، افزایش مقاومت به سایش، افزایش مقاومت به خوردگی، افزایش تافنس شکست و الانگیشن می باشد که به اختصار تاثیر بعضی از عناصر را بر روی خواص و زیر ساختار چدن ADI توضیح می دهیم.

About مدیر

Check Also

پیام وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار

رضا رحمانی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد. ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *