صفحه اصلی / مقالات / قراضه / استاندارد قراضه

استاندارد قراضه

Scrap
تقسیم بندی ویژگیهای قراضه فولادی ساده
  ۱- هدف
 هدف از تدوین این استاندارد , تقسیم‏ بندی و تعیین ویژگیهای قراضه‏ های آهنی از نوع فولاد ساده کربنی می‏باشد .
  ۲- دامنه کاربرد
 این استاندارد در برگیرنده قراضه‏ های فولادی ساده ‏ای است که مجموع عناصر باقیمانده ۱ آن ( بجز سیلسیم , منگنز ) کمتر از ۲ درصد باشد . این استاندارد قراضه‏ های فولاد آلیاژی و چدنی را در بر نمی‏گیرد .
 یادآوری : از این پس برای سهولت امر در این استاندارد کمله ” قراضه ” جایگزین قراضه فولاد ساده می‏شود .
  ۳- تعاریف
 ۳-۱- قراضه‏ های آزاد
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که پس از جمع ‏آوری و آماده‏ سازی بدون نیاز به بسته‏ بندی مصرف می‏شود .
 ۳-۲- قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو )
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که در مراحل فرایند تولید فولاد خام یا محصولات نهائی در واحدهای صنعتی بوجود می‏آید و با توجه به نو بودن و وارد نشدن در چرخه مصرف معمولا عاری از زنگ زدگی می‏باشد .
 ۳-۳- قراضه‏ های کهنه
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که در جریان مراحل مختلف مصرف یا استفاده محصولات فولادی بوجود می‏آید .
 ۳-۴- قراضه‏ های مخلوط
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که از جمع‏ آوری مخلوطی از انواع قراضه‏ ها تشکیل شده باشد .
 ۳-۵- قراضه‏ های بسته
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که جهت افزایش وزن مخصوص ظاهری و یا سهولت در حمل و نقل و جابجائی , بسته ‏بندی می‏شود .
 ۳-۶- قراضه ‏های سبک بار
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که وزن مخصوص ظاهری آنها از ۰/۵ تا ۰/۸ تن بر متر مکعب باشد .
 ۳-۷- قراضه متوسط بار
 به انواع قراضه ‏هائی اطلاق می‏شود که وزن مخصوص ظاهری آنها از ۰/۸ تا ۱/۰ تن بر متر مکعب باشد .
 ۳-۸- قراضه سنگین بار
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که وزن مخصوص ظاهری آنها یک تن بر متر مکعب و یا بیشتر باشد .
  ۴- ویژگیها
 ۴-۱- درجه تمیزی یا کیفیت شیمیائی
 انواع قراضه‏ های فولادی ساده باید فاقد قطعات فولاد آلیاژی شامل گیربکس کامیون‏ها , قطعات مکانیکی موتورها , قطعات و اجزاء ماشین آلات سنگین , اتصالات و شیرآلات , قطعات فولادی زنگ نزن و موارد مشابه دیگر باشد .
 قراضه‏ های گروه فولاد ساده از نظر درجه تمیزی کیفیت شیمیائی و محدودیت عناصر اصلی و همراه به سه درجه متفاوت بشرح زیر تقسیم می‏شوند .
 ۴-۱-۱- قراضه درجه یک
 – حداکثر مقادیر فسفر و گوگرد هر کدام ۰/۰۵ درصد
 – حداکثر مقادیر مس , کرم و نیکل و هر کدام ۰/۲۰ درصد
 – حداکثر مقدار مولیبدن ۰/۱ درصد
 – مجموع عناصر مس + کرم + نیکل + مولیبدن حداکثر ۰/۲۵ درصد
 – حداکثر مقادیر سرب , روی و قلع هرکدام ۰/۰۳ درصد
 – حداقل مقدار آهن ۹۷ درصد
 ۴-۱-۲- قراضه درجه ۲
 – حداکثر فسفر گوگرد هرکدام ۰/۰۶ درصد
 – حداکثر مقادیر مس , کرم و نیکل و هرکدام ۰/۲۵ درصد
 – حداکثر مقدار مولیبدن ۰/۱۲ درصد
 – مجموع عناصر مس + کرم + نیکل + مولیبدن حداکثر ۰/۴۵ درصد
 – حداکثر مقادیر سرب , روی و قلع هر کدام ۰/۰۳ درصد
 – حداقل مقدار آهن ۹۴ درصد
 ۴-۱-۳- قراضه درجه سه
 – حداکثر مقادیر فسفر و گوگرد هرکدام ۰/۰۶ درصد
 – حداکثر مقادیر مس , کرم و نیکل هرکدام ۰/۴ درصد
 – حداکثر مقدار مولیبدن ۰/۲۰ درصد
 – مجموع عناصر مس + کرم + نیکل + مولیبدن حداکثر ۰/۶ درصد
 – حداکثر مقادیر سرب , روی و قلع هرکدام ۰/۰۳ درصد
 – حداقل مقدار آهن ۹۲ درصد
 یادآوری : قراضه‏ های با مشخصات شیمیائی خارج از سه درجه ذکر شده مشمول مقررات این استاندارد نمی‏گردند .
 ۴-۲- ویژگیهای انواع قراضه با توجه به تقسیم‏ بندی مربوطه
 ۴-۲-۱- قراضه ‏های آزاد – این قراضه شامل انواع قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو ,) – قراضه کهنه و قراضه‏ های مخلوط می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۱- قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو ) – این قراضه شامل انواع خرسک , قطعات تختال , شمال , شمشه و … می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۱-۱- خرسک ۲ – ( شناسه ۱۰۰)
 تعریف :
 خرسک باقیمانده , فولاد در پاتیل ۳ و پاتیل میانی ۴ و یا هرگونه فولاد کارگاه‌های ذوب و ریخته‏ گری است که بصورت آزاد منجمد می‏شود .
 کیفیت شیمیایی :
 با توافق مصرف کننده و تامین کننده تعیین می‏گردد .
 اندازه و ابعاد :
 با توافق مصرف کننده تعیین می‏گردد .
 وزن مخصوص ظاهری
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز :
 نسوز و سرباره
 ۴-۲-۱-۱-۲- قطعات تختال ۵, شمشال ۶ و شمشه ۷ ( شناسه ۲۱۰)
 تعریف :
 بخشی از ضایعات واحدهای ریخته‏ گری و نورد است که دارای شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت ۵۰ میلیمتر , حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز :
 قطعات نسوز و سرباره
 ۴-۲-۱-۱-۳- قطعات صفحه ضخیم ۸ ( شناسه ۲۲۰)
 تعریف :
 بخشی از ضایعات تخت کارگاه‌های نورد است که دارای شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت ۶ تا ۵۰ میلیمتر , حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۱-۴- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه ۳۱۰)
 تعریف :
 بخش از ضایعات کارگاه‌های نورد و کارگاه‌های مصرف کننده محصولات تخت است که دارای شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت ۳ تا : ۶ میلیمتر , حداکثر عرض ۵۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 یادآوری ۱) در مورد ورقها و یا ضخامت شابلون کاری شده در صورتیکه قطر سوراخ ایجاد شده بیش از ۱۵ میلیمتر باشد اندازه قطعات نباید از ۳۰۰ میلیمتر تجاوز نماید . ضایعات حاصل از لبه زنی ورق بایستی بصورت کلاف یا قطعات کوتاهتر از ۳۰۰ میلیمتر باشد .
 یادآوری ۲) قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر باید بسته بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلی‏متر باید برشکاری شود .
 وزن مخصوص ظاهری :
 متوسط بار یا سبک بار
۴-۲-۱-۱-۵- ضایعات مقاطع نوردی ( شناسه ۳۲۰)
 تعریف :
 این ضایعات شامل سر و ته قطعات تیرآهن , میلگرد , نبشی , ناودانی , سپری و … می‏باشد که از کارگاه‌های نورد و واحدهای مصرف کننده مقاطع نورد حاصل می‏شوند .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری
 سنگین بار
 ۲-۱-۱-۶- قطعات لوله و پروفیل ( شناسه ۳۳۰)
 تعریف :
 این ضایعات شامل قطعات لوله و پروفیل حاصل از واحدهای لوله یا پروفیل سازی با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت ۳ میلیمتر , حداکثر قطر ۱۵۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 یادآوری : قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلی‏متر باید بسته‏بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلی‏متر باید برشکاری شود .
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار
 ۴-۲-۱-۱-۷- قراضه لقمه‏ ای ( شناسه ۳۴۰)
 تعریف :
 قراضه لقمه ‏ای به بخشی از قراضه‏ های کارگاه های آهنگری , قطعه‏ سازی و سمبه‏ کاری اطلاق می‏شود که از نظر کیفیت شیمیائی و اندازه و ابعاد تقریبأ همگن ( یکنواخت ) بوده و دارای شرایط زیر باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت ۳ میلیمتر , حداکثر ابعاد در هر دو جهت ۲۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 یادآوری :
 این نوع قراضه پولکی‏های بزرگ را نیز در بر می‏گیرد .
 ۴-۲-۱-۲- قراضه‏ های کهنه ( شناسه‏ های ۴۰۰ تا و شامل ۷۰۰:) این قراضه ‏های شامل قراضه‏ های مصالح مصرف شده , راه آهن , کشتی و اسقاطی‏ها می‏باشند .
 ۴-۲-۱-۲-۱- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه ۴۰۰:) این قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفیل‏های کهنه و مصالح ساختمانی فولادی می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۱-۱- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *۴۱۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل ضایعات فولادی حاصل از مخازن نگهداری سوخت , آب , مواد شیمیائی و غیره با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت ۳ تا ۶ میلیمتر با حداکثر ۵۰۰ میلیمتر و حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر ضخامت ۶ میلیمتر به بالا با حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر و حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 یادآوری – قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلی‏متر باید بسته بندی شود قطعات دارای قطر بیش ۱۵۰ میلیمتر باید جوشکاری شود .
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار یا متوسط بار یا سنگین بار
 موارد غیرمجاز :
 این قراضه باید از مخازن فولادی بدون لایه پوششی ۹ تامین گردد که فاقد هرگونه مواد شیمیایی , روغن , سوخت و زوائد غیرآهنی , نسوز و سایر مواد مضر بوده و از خوردگی و زنگ زدگی آن بیش از حد نباشد .
-۲-۱-۲-۱-۲-۴ لوله پروفیل‏های کهنه (شناسه ۴۲۰ )
تعریف:
این نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفیلهای فولادی کهنه با شرایط زیر می‏باشد.
کیفیت شیمیائی
درجه دو یا درجه سه
اندازه و ابعاد
حداقل ضخامت ۳ میلیمتر، حداکثر قطر ۱۵ میلیمتر، حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
یادآوری – قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر باید بسته بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلی متر باید برشکاری شود.
وزن مخصوص ظاهری
سبک بار
موارد غیر مجاز:
این نوع قراضه بایستی عاری از رسوبات داخلی بوده، خوردگی یا زنگ زدگی بیش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غیر فولادی مانند مصالح ساختمای و غیره باشد.
یادآوری: قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر بایستی بسته بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلیمتر بایشتی با برش طولی بشکل دو نیم استوانه در آید و یا بصورت تخت فشرده شود.
-۳-۱-۲-۱-۲-۴ قراضه مصالح ساختمانی فولادی (شناسه ۴۳۰ )
تعریف
این نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادی بکار رفته در ساختمان با شرایط زیر می‏باشد.
کیفیت شیمیائی:
درجه دو یا درجه سه
اندازه و ابعاد:
حداکثر طول بصورت مستقیم ۱۰۰۰ میلمیتر، حداکثر طول زوائد ۱۵۰ میلیمتر
یادآوری: پروفیلهای با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر بایستی بسته بندی شود
وزن مخصوص ظاهری
سنگین بار یا متوسط بار
موارد غیر مجاز:
این قراضه ها بایستی خوردگی یا زنگ زدگی بیش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غیر فولادی ساختمانی باشند.
 ۴-۲-۱-۲-۲- قراضه راه آهن با شناسه ۵۰۰: این نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ های آهن قراضه‏ های راه آهن بشرح زیر باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۲-۱- قراضه ریل , محور و تراورس فولادی ( شناسه ۵۱۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل انواع ریل , محور و تراورس فولادی راه آهن با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۲-۲-۲- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه ۵۲۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرایط زیر می‏باشد :
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر قطر ۱۱۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۲-۲-۳- قراضه سازه‏ های فولادی راه آهن ( شناسه ۵۳۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل قطعات سازه ‏های فولادی راه آهن با شرایط زیر می‏باشد :
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر قطر ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۲-۲-۴- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه ۵۴۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرایط زیر می‏باشد :
 کیفیت شیمیائی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی فاقد قطعات غیرفولادی مانند چدنی آلومینیومی و … باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۲-۵- قراضه قطعات فولادی و متعلقات مربوطه ( شناسه ۵۵۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل قطعات فولادی و متعلقات مربوطه مانند پیچ , مهره , قلابها , ریل بندها , اتصالات , کفشک ترمز , فنر , پین و … با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی فاقد قطعات غیرفولادی مانند چدنی , آلومینیومی و … باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۳- قراضه کشتی ( شناسه ۶۰۰)
 تعریف :
 قراضه کشتی شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ های فولادی و متعلقات آن می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهای مربوطه
 اندازه و ابعاد :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهای مربوطه
 وزن مخصوص ظاهری :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهای مربوطه
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی عاری از گل و لای و لایه‏ های مرجانی یا زنگ زدگی و پوسیدگی های عمیق و نیز رسوبات گوگردی , گریس و قیر باشد ضمنأ قراضه کشتی بایستی فاقد قطعاتی از قبیل مبدل‏های حرارتی پمپهای الکتریکی , پروانه‏های برنجی پمپها , رتورهای توربین , دودکش‏ها پینیون و محور , ورق‏های با پوشش قیر یا یا محافظتهای خوردگی دیگر , سیمها و قطعات مسی , انواع دستگیره‏ ها و لوله‏ های در و پنجره و مخازن چدنی و امثال آن باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۲- قراضه ‏های اسقاطی ( شناسه ۷۰۰:)
 این نوع قراضه شامل قراضه‏ های اسقاطی وسایل نقلیه و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی می‏باشد که براساس منبع تامین به دو دسته تقسیم می‏گردد .
 ۴-۲-۱-۲-۲-۱- قراضه اسقاطی وسائط نقلیه ( شناسه ۷۱۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل اوراقی وسایل نقلیه مانند محور , شاسی , رینگ چرخ فنر تخت و … با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر , حداکثر وزن ۵۰۰ کیلوگرم
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه فاقد اجزائی نظیر قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , دیفرانسیل , صفحه کلاچ و لنت ترمز می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۴-۲- قراضه اسقاطی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ( شناسه ۷۲۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل اوراقی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مانند بدنه و اسکلت فلزی با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر , حداکثر وزن ۵۰۰ کیلوگرم
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۳- قراضه مخلوط ( شناسه ۸۰۰)
 این نوع قراضه شامل مخلوط کارگاه های صنعتی و مخلوط خانگی و شهری می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۳-۱- قراضه مخلوط کارگاه های صنعتی ( شناسه ۸۱۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل ضایعات حاصل از قطعات کار نشده می‏باشد که از کارگاه های ماشین ابزار , اسکلت فلزی , مخزن سازی و غیره بصورت مخلوط و تفکیک نشده جمع ‏آوری شده است مانند قطعات تیرآهن , نبشی , سپری , لوله و ورق .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر ظول۱۲۰۰ میلیمتر , حداکثر زوائد ۲۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار یا متوسط بار یا سنگین بار
 یادآوری : در مورد ورقها یا صفحات شابلون کاری شده در صورتیکه قطر سوراخ ایجاد شده بیش از ۱۵ میلیمتر باشد . اندازه‏ های قطعه نباید از ۳۰۰ میلیمتر بیشتر باشد .
 ۴-۲-۱-۳-۲- قراضه مخلوط خانگی و شهری ( شناسه ۸۲۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل ضایعات آهنی مستعمل حاصل از لوازم و وسایل خانگی و شهری می‏باشد که بصورت مخلوط جمع ‏آوری شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , میز , صندلی , قفسه فلزی , بدنه ماشین لباسشوئی .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر طول ۱۲۰۰ میلیمتر , حداکثر طول زوائد یا سایر ابعاد ۲۰۰ میلیمتر , حداکثر وزن ۵۰ کیلوگرم
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار یا متوسط بار
 موارد غیرمجاز:
 این قراضه بایستی فاقد هرگونه اجزاء غیرفلزی و غیرآهنی مانند لاستیک , واشرهای غیرفلزی , قطعات برنجی و امثال آن باشد .
 ۲-۲-۴- قراضه‏ های بسته ( شناسه ۹۰۰:)
 این نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ های پرسی ورقهای فولادی نو , بدنه ورقهای کهنه , قطعات پروفیل , قراضه ریزدانه ( بشکل بریکت یا بسته ) و پرسی مخلوط می‏باشد .
 ۴-۲-۲-۱- قراضه ‏های پرسی ورق‏های فولادی نو یا اصطلاحأ روغنی ( شناسه ۹۱۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل بسته‏ های پرسی ورقهای فولادی و نو و همگن و از یک منبع تامین که به روش هیدرولیک یا روشهای مشابه بصورت محکم , ایمن و قابل جابجائی با مگنت , بسته ‏بندی می‏شود .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه یک
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض کمتر از ۲ برابر ارتفاع
 الف : حداکثر طول ۶۰۰ میلیمتر
 ب : طول بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
 ج : طول بزرگتر ۹۰۰ میلیمتر با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این قراضه بایستی عاری از هرگونه پوشش قلع , روی , کرم ورق‏های الکتریکی ۱۰, لعاب و رنگ باشد .
 ۴-۲-۲-۲-۱- قراضه ریزبار دانه (۹۲۰)
 این نوع قراضه شامل خشته ۱۱ ریزدانه و بسته ریزدانه با مشخصات زیر می‏باشد .
 ۴-۲-۲-۲-۱- قراضه خشته ریزدانه ( شناسه ۹۲۱)
 تعریف :
 این نوع قراضه از خشته کردن پولکی ریز , تراشه یا براده آهنی حامل از ماشین کاری به اشکال مختلف ( عمدتأ استوانه ‏ای شکل تهیه می‏گردد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه یک یا دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار با حداقل ۲ تن بر متر مکعب
 موارد غیرمجاز:
 خشته‏ ها بایستی حتی الامکان از نظر نوع فولاد یکنواخت بوده و عاری از هرگونه تراشه یا براده آلیاژی , غیرآهنی و غیرفلزی ( مانند کرم , نیکل , برنج , برنز , آلومینیوم , سنگریزه , خاک , و امثال آن ) باشد و نبایستی بیش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 یادآوری : برای جلوگیری از ایجاد بیش از حد نرمه در حمل و نقل , خشته‏ ها بایستی از استحکام کافی برخوردار باشند .
 ۴-۲-۲-۲-۲- بسته ریزدانه ( شناسه ۹۲۲)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل بسته ریزدانه بصورت بسته ‏بندی پولکی ریز , تراشه یا براده آهن حاصل از شابلون کاری و ماشین کاری در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطی‏های آهنی یا کیسه‏ های محکم ) می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر حجم بسته ۲۰ دسی متر مکعب
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 بسته ریزدانه بایستی حتی الامکان از نظر نوع فولاد یکنواخته بوده و عاری از هرگونه تراشه یا براده آلیاژی , غیرآهنی و غیرفلزی ( مانند کرم , نیکل , برنج , برنز , آلومینیوم , سنگریزه , خاک , و امثال آن ) باشد و نبایستی بیش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 ۴-۲-۳- قراضه پرسی قطعات پروفیل ( شناسه ۹۳۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل بسته‏ های پرسی قطعات پروفیل مانند قطعات لوله , قوطی , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن می‏باشد که به روش هیدرولیک یا روشهای مشابه بصورت محکم , ایمن و قابل جابجائی با مگنت بسته بندی می‏شود .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض کمتر از ۲ برابر ارتفاع
 الف : حداکثر طول ۶۰۰ میلیمتر
 ب : طول بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
 ج : طول بزرگتر از ۹۰۰ میلیمتر با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی عاری از قطعات آلیاژی و هرگونه پوشش فلزی و خوردگی و زنگ زدگی بیش از حد باشد .
 ۴-۲-۲-۴- قراضه‏ های پرسی بدنه و ورق‏های کهنه ( شناسه ۹۴۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل بسته‏ های پرسی ورقهای فولادی کهنه شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگی و … می‏باشد که به روش هیدرولیکی یا روشهای مشابه به صورت محکم , ایمن و قابل جابجائی با مگنت , بسته بندی می‏شود .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض کمتر از ۲ برابر ارتفاع
 الف : حداکثر طول ۶۰۰ میلیمتر
 ب : طول بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
 ج : طول بزرگتر از ۹۰۰ میلیمتر با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی عاری از هرگونه پوشش قلع , روی و سرب , ورقهای الکتریکی , خوردگی و زنگ زدگی بیش از حد باشد .
 ۴-۲-۲-۵- قراضه پرسی مخلوط ( شناسه ۹۵۰)
 این نوع قراضه از بسته‏ های پرسی مخلوط تشکیل می‏گردد که شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه‏ های آهنی حامل از منابع مختلف تولید می‏باشد که به روش هیدرولیکی یا روشهای مشابه فشرده شده و به صورت محکم , ایمن و قابل جابجایی با مگنت باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 بسته‏ های پرسی مخلوط باید دارای ابعاد پرسی مخلوط باشد .
 وزن مخصوص ظاهری :
 متوسط بار
 مواد غیرمجاز :
 این نوع قراضه بایستی عاری از هرگونه قطعات و اجزاء آلیاژی و غیرآلیاژی با پوشش ( پوشش‏های آلی را میتوان با توافق مصرف کننده مستثنی نمود ) و همچنین فاقد خوردگی و مقادیر بیش از حد زنگ زدگی , روغن و گریس باشد .
۱- Residual
۲- Skulls
۳- Ladle
۴- Tundish
۵- Slab
۶- Billet
۷- Bloom
۸- Heavy plate
۹- پوشش رنگ می‏تواند با توافق خریدار و فروشنده مستثنی شود .
۱۰- مقصود ورق‏های فولادی دارای سیلیسیم بالا می‏باشد .

۱۱- Briqutte

 

About مدیر

Check Also

مقدمه ای بر ریخته گری گریز از مرکز

در ریخته گری گریز از مرکز، برای پر کردن قالب، علاوه بر نیروی ثقل از ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *