صفحه اصلی / مقالات / قراضه / استاندارد قراضه

استاندارد قراضه

Scrap
تقسیم بندی ویژگیهای قراضه فولادی ساده
  ۱- هدف
 هدف از تدوین این استاندارد , تقسیم‏ بندی و تعیین ویژگیهای قراضه‏ های آهنی از نوع فولاد ساده کربنی می‏باشد .
  ۲- دامنه کاربرد
 این استاندارد در برگیرنده قراضه‏ های فولادی ساده ‏ای است که مجموع عناصر باقیمانده ۱ آن ( بجز سیلسیم , منگنز ) کمتر از ۲ درصد باشد . این استاندارد قراضه‏ های فولاد آلیاژی و چدنی را در بر نمی‏گیرد .
 یادآوری : از این پس برای سهولت امر در این استاندارد کمله ” قراضه ” جایگزین قراضه فولاد ساده می‏شود .
  ۳- تعاریف
 ۳-۱- قراضه‏ های آزاد
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که پس از جمع ‏آوری و آماده‏ سازی بدون نیاز به بسته‏ بندی مصرف می‏شود .
 ۳-۲- قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو )
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که در مراحل فرایند تولید فولاد خام یا محصولات نهائی در واحدهای صنعتی بوجود می‏آید و با توجه به نو بودن و وارد نشدن در چرخه مصرف معمولا عاری از زنگ زدگی می‏باشد .
 ۳-۳- قراضه‏ های کهنه
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که در جریان مراحل مختلف مصرف یا استفاده محصولات فولادی بوجود می‏آید .
 ۳-۴- قراضه‏ های مخلوط
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که از جمع‏ آوری مخلوطی از انواع قراضه‏ ها تشکیل شده باشد .
 ۳-۵- قراضه‏ های بسته
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که جهت افزایش وزن مخصوص ظاهری و یا سهولت در حمل و نقل و جابجائی , بسته ‏بندی می‏شود .
 ۳-۶- قراضه ‏های سبک بار
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که وزن مخصوص ظاهری آنها از ۰/۵ تا ۰/۸ تن بر متر مکعب باشد .
 ۳-۷- قراضه متوسط بار
 به انواع قراضه ‏هائی اطلاق می‏شود که وزن مخصوص ظاهری آنها از ۰/۸ تا ۱/۰ تن بر متر مکعب باشد .
 ۳-۸- قراضه سنگین بار
 به انواع قراضه‏ هائی اطلاق می‏شود که وزن مخصوص ظاهری آنها یک تن بر متر مکعب و یا بیشتر باشد .
  ۴- ویژگیها
 ۴-۱- درجه تمیزی یا کیفیت شیمیائی
 انواع قراضه‏ های فولادی ساده باید فاقد قطعات فولاد آلیاژی شامل گیربکس کامیون‏ها , قطعات مکانیکی موتورها , قطعات و اجزاء ماشین آلات سنگین , اتصالات و شیرآلات , قطعات فولادی زنگ نزن و موارد مشابه دیگر باشد .
 قراضه‏ های گروه فولاد ساده از نظر درجه تمیزی کیفیت شیمیائی و محدودیت عناصر اصلی و همراه به سه درجه متفاوت بشرح زیر تقسیم می‏شوند .
 ۴-۱-۱- قراضه درجه یک
 – حداکثر مقادیر فسفر و گوگرد هر کدام ۰/۰۵ درصد
 – حداکثر مقادیر مس , کرم و نیکل و هر کدام ۰/۲۰ درصد
 – حداکثر مقدار مولیبدن ۰/۱ درصد
 – مجموع عناصر مس + کرم + نیکل + مولیبدن حداکثر ۰/۲۵ درصد
 – حداکثر مقادیر سرب , روی و قلع هرکدام ۰/۰۳ درصد
 – حداقل مقدار آهن ۹۷ درصد
 ۴-۱-۲- قراضه درجه ۲
 – حداکثر فسفر گوگرد هرکدام ۰/۰۶ درصد
 – حداکثر مقادیر مس , کرم و نیکل و هرکدام ۰/۲۵ درصد
 – حداکثر مقدار مولیبدن ۰/۱۲ درصد
 – مجموع عناصر مس + کرم + نیکل + مولیبدن حداکثر ۰/۴۵ درصد
 – حداکثر مقادیر سرب , روی و قلع هر کدام ۰/۰۳ درصد
 – حداقل مقدار آهن ۹۴ درصد
 ۴-۱-۳- قراضه درجه سه
 – حداکثر مقادیر فسفر و گوگرد هرکدام ۰/۰۶ درصد
 – حداکثر مقادیر مس , کرم و نیکل هرکدام ۰/۴ درصد
 – حداکثر مقدار مولیبدن ۰/۲۰ درصد
 – مجموع عناصر مس + کرم + نیکل + مولیبدن حداکثر ۰/۶ درصد
 – حداکثر مقادیر سرب , روی و قلع هرکدام ۰/۰۳ درصد
 – حداقل مقدار آهن ۹۲ درصد
 یادآوری : قراضه‏ های با مشخصات شیمیائی خارج از سه درجه ذکر شده مشمول مقررات این استاندارد نمی‏گردند .
 ۴-۲- ویژگیهای انواع قراضه با توجه به تقسیم‏ بندی مربوطه
 ۴-۲-۱- قراضه ‏های آزاد – این قراضه شامل انواع قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو ,) – قراضه کهنه و قراضه‏ های مخلوط می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۱- قراضه‏ های برگشتی واحدهای صنعتی ( قراضه نو ) – این قراضه شامل انواع خرسک , قطعات تختال , شمال , شمشه و … می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۱-۱- خرسک ۲ – ( شناسه ۱۰۰)
 تعریف :
 خرسک باقیمانده , فولاد در پاتیل ۳ و پاتیل میانی ۴ و یا هرگونه فولاد کارگاه‌های ذوب و ریخته‏ گری است که بصورت آزاد منجمد می‏شود .
 کیفیت شیمیایی :
 با توافق مصرف کننده و تامین کننده تعیین می‏گردد .
 اندازه و ابعاد :
 با توافق مصرف کننده تعیین می‏گردد .
 وزن مخصوص ظاهری
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز :
 نسوز و سرباره
 ۴-۲-۱-۱-۲- قطعات تختال ۵, شمشال ۶ و شمشه ۷ ( شناسه ۲۱۰)
 تعریف :
 بخشی از ضایعات واحدهای ریخته‏ گری و نورد است که دارای شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت ۵۰ میلیمتر , حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز :
 قطعات نسوز و سرباره
 ۴-۲-۱-۱-۳- قطعات صفحه ضخیم ۸ ( شناسه ۲۲۰)
 تعریف :
 بخشی از ضایعات تخت کارگاه‌های نورد است که دارای شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت ۶ تا ۵۰ میلیمتر , حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۱-۴- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه ۳۱۰)
 تعریف :
 بخش از ضایعات کارگاه‌های نورد و کارگاه‌های مصرف کننده محصولات تخت است که دارای شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت ۳ تا : ۶ میلیمتر , حداکثر عرض ۵۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 یادآوری ۱) در مورد ورقها و یا ضخامت شابلون کاری شده در صورتیکه قطر سوراخ ایجاد شده بیش از ۱۵ میلیمتر باشد اندازه قطعات نباید از ۳۰۰ میلیمتر تجاوز نماید . ضایعات حاصل از لبه زنی ورق بایستی بصورت کلاف یا قطعات کوتاهتر از ۳۰۰ میلیمتر باشد .
 یادآوری ۲) قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر باید بسته بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلی‏متر باید برشکاری شود .
 وزن مخصوص ظاهری :
 متوسط بار یا سبک بار
۴-۲-۱-۱-۵- ضایعات مقاطع نوردی ( شناسه ۳۲۰)
 تعریف :
 این ضایعات شامل سر و ته قطعات تیرآهن , میلگرد , نبشی , ناودانی , سپری و … می‏باشد که از کارگاه‌های نورد و واحدهای مصرف کننده مقاطع نورد حاصل می‏شوند .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری
 سنگین بار
 ۲-۱-۱-۶- قطعات لوله و پروفیل ( شناسه ۳۳۰)
 تعریف :
 این ضایعات شامل قطعات لوله و پروفیل حاصل از واحدهای لوله یا پروفیل سازی با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت ۳ میلیمتر , حداکثر قطر ۱۵۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 یادآوری : قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلی‏متر باید بسته‏بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلی‏متر باید برشکاری شود .
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار
 ۴-۲-۱-۱-۷- قراضه لقمه‏ ای ( شناسه ۳۴۰)
 تعریف :
 قراضه لقمه ‏ای به بخشی از قراضه‏ های کارگاه های آهنگری , قطعه‏ سازی و سمبه‏ کاری اطلاق می‏شود که از نظر کیفیت شیمیائی و اندازه و ابعاد تقریبأ همگن ( یکنواخت ) بوده و دارای شرایط زیر باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداقل ضخامت ۳ میلیمتر , حداکثر ابعاد در هر دو جهت ۲۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 یادآوری :
 این نوع قراضه پولکی‏های بزرگ را نیز در بر می‏گیرد .
 ۴-۲-۱-۲- قراضه‏ های کهنه ( شناسه‏ های ۴۰۰ تا و شامل ۷۰۰:) این قراضه ‏های شامل قراضه‏ های مصالح مصرف شده , راه آهن , کشتی و اسقاطی‏ها می‏باشند .
 ۴-۲-۱-۲-۱- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه ۴۰۰:) این قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفیل‏های کهنه و مصالح ساختمانی فولادی می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۱-۱- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *۴۱۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل ضایعات فولادی حاصل از مخازن نگهداری سوخت , آب , مواد شیمیائی و غیره با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه یک یا درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 ضخامت ۳ تا ۶ میلیمتر با حداکثر ۵۰۰ میلیمتر و حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر ضخامت ۶ میلیمتر به بالا با حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر و حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 یادآوری – قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلی‏متر باید بسته بندی شود قطعات دارای قطر بیش ۱۵۰ میلیمتر باید جوشکاری شود .
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار یا متوسط بار یا سنگین بار
 موارد غیرمجاز :
 این قراضه باید از مخازن فولادی بدون لایه پوششی ۹ تامین گردد که فاقد هرگونه مواد شیمیایی , روغن , سوخت و زوائد غیرآهنی , نسوز و سایر مواد مضر بوده و از خوردگی و زنگ زدگی آن بیش از حد نباشد .
-۲-۱-۲-۱-۲-۴ لوله پروفیل‏های کهنه (شناسه ۴۲۰ )
تعریف:
این نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفیلهای فولادی کهنه با شرایط زیر می‏باشد.
کیفیت شیمیائی
درجه دو یا درجه سه
اندازه و ابعاد
حداقل ضخامت ۳ میلیمتر، حداکثر قطر ۱۵ میلیمتر، حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
یادآوری – قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلی متر باید بسته بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلی متر باید برشکاری شود.
وزن مخصوص ظاهری
سبک بار
موارد غیر مجاز:
این نوع قراضه بایستی عاری از رسوبات داخلی بوده، خوردگی یا زنگ زدگی بیش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غیر فولادی مانند مصالح ساختمای و غیره باشد.
یادآوری: قطعات با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر بایستی بسته بندی شود و قطعات دارای قطر بیش از ۱۵۰ میلیمتر بایشتی با برش طولی بشکل دو نیم استوانه در آید و یا بصورت تخت فشرده شود.
-۳-۱-۲-۱-۲-۴ قراضه مصالح ساختمانی فولادی (شناسه ۴۳۰ )
تعریف
این نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادی بکار رفته در ساختمان با شرایط زیر می‏باشد.
کیفیت شیمیائی:
درجه دو یا درجه سه
اندازه و ابعاد:
حداکثر طول بصورت مستقیم ۱۰۰۰ میلمیتر، حداکثر طول زوائد ۱۵۰ میلیمتر
یادآوری: پروفیلهای با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر بایستی بسته بندی شود
وزن مخصوص ظاهری
سنگین بار یا متوسط بار
موارد غیر مجاز:
این قراضه ها بایستی خوردگی یا زنگ زدگی بیش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غیر فولادی ساختمانی باشند.
 ۴-۲-۱-۲-۲- قراضه راه آهن با شناسه ۵۰۰: این نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ های آهن قراضه‏ های راه آهن بشرح زیر باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۲-۱- قراضه ریل , محور و تراورس فولادی ( شناسه ۵۱۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل انواع ریل , محور و تراورس فولادی راه آهن با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر طول ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۲-۲-۲- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه ۵۲۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرایط زیر می‏باشد :
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر قطر ۱۱۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۲-۲-۳- قراضه سازه‏ های فولادی راه آهن ( شناسه ۵۳۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل قطعات سازه ‏های فولادی راه آهن با شرایط زیر می‏باشد :
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر قطر ۱۰۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۲-۲-۴- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه ۵۴۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرایط زیر می‏باشد :
 کیفیت شیمیائی :
 درجه یک یا درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی فاقد قطعات غیرفولادی مانند چدنی آلومینیومی و … باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۲-۵- قراضه قطعات فولادی و متعلقات مربوطه ( شناسه ۵۵۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل قطعات فولادی و متعلقات مربوطه مانند پیچ , مهره , قلابها , ریل بندها , اتصالات , کفشک ترمز , فنر , پین و … با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی فاقد قطعات غیرفولادی مانند چدنی , آلومینیومی و … باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۳- قراضه کشتی ( شناسه ۶۰۰)
 تعریف :
 قراضه کشتی شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ های فولادی و متعلقات آن می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهای مربوطه
 اندازه و ابعاد :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهای مربوطه
 وزن مخصوص ظاهری :
 برحسب نوع قطعات مشمول بندهای مربوطه
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی عاری از گل و لای و لایه‏ های مرجانی یا زنگ زدگی و پوسیدگی های عمیق و نیز رسوبات گوگردی , گریس و قیر باشد ضمنأ قراضه کشتی بایستی فاقد قطعاتی از قبیل مبدل‏های حرارتی پمپهای الکتریکی , پروانه‏های برنجی پمپها , رتورهای توربین , دودکش‏ها پینیون و محور , ورق‏های با پوشش قیر یا یا محافظتهای خوردگی دیگر , سیمها و قطعات مسی , انواع دستگیره‏ ها و لوله‏ های در و پنجره و مخازن چدنی و امثال آن باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۲- قراضه ‏های اسقاطی ( شناسه ۷۰۰:)
 این نوع قراضه شامل قراضه‏ های اسقاطی وسایل نقلیه و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی می‏باشد که براساس منبع تامین به دو دسته تقسیم می‏گردد .
 ۴-۲-۱-۲-۲-۱- قراضه اسقاطی وسائط نقلیه ( شناسه ۷۱۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل اوراقی وسایل نقلیه مانند محور , شاسی , رینگ چرخ فنر تخت و … با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر , حداکثر وزن ۵۰۰ کیلوگرم
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه فاقد اجزائی نظیر قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , دیفرانسیل , صفحه کلاچ و لنت ترمز می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۲-۴-۲- قراضه اسقاطی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ( شناسه ۷۲۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل اوراقی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مانند بدنه و اسکلت فلزی با شرایط زیر می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر عرض ۶۰۰ میلیمتر , حداکثر طول ۱۵۰۰ میلیمتر , حداکثر وزن ۵۰۰ کیلوگرم
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 ۴-۲-۱-۳- قراضه مخلوط ( شناسه ۸۰۰)
 این نوع قراضه شامل مخلوط کارگاه های صنعتی و مخلوط خانگی و شهری می‏باشد .
 ۴-۲-۱-۳-۱- قراضه مخلوط کارگاه های صنعتی ( شناسه ۸۱۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل ضایعات حاصل از قطعات کار نشده می‏باشد که از کارگاه های ماشین ابزار , اسکلت فلزی , مخزن سازی و غیره بصورت مخلوط و تفکیک نشده جمع ‏آوری شده است مانند قطعات تیرآهن , نبشی , سپری , لوله و ورق .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر ظول۱۲۰۰ میلیمتر , حداکثر زوائد ۲۰۰ میلیمتر
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار یا متوسط بار یا سنگین بار
 یادآوری : در مورد ورقها یا صفحات شابلون کاری شده در صورتیکه قطر سوراخ ایجاد شده بیش از ۱۵ میلیمتر باشد . اندازه‏ های قطعه نباید از ۳۰۰ میلیمتر بیشتر باشد .
 ۴-۲-۱-۳-۲- قراضه مخلوط خانگی و شهری ( شناسه ۸۲۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل ضایعات آهنی مستعمل حاصل از لوازم و وسایل خانگی و شهری می‏باشد که بصورت مخلوط جمع ‏آوری شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , میز , صندلی , قفسه فلزی , بدنه ماشین لباسشوئی .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر طول ۱۲۰۰ میلیمتر , حداکثر طول زوائد یا سایر ابعاد ۲۰۰ میلیمتر , حداکثر وزن ۵۰ کیلوگرم
 وزن مخصوص ظاهری :
 سبک بار یا متوسط بار
 موارد غیرمجاز:
 این قراضه بایستی فاقد هرگونه اجزاء غیرفلزی و غیرآهنی مانند لاستیک , واشرهای غیرفلزی , قطعات برنجی و امثال آن باشد .
 ۲-۲-۴- قراضه‏ های بسته ( شناسه ۹۰۰:)
 این نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ های پرسی ورقهای فولادی نو , بدنه ورقهای کهنه , قطعات پروفیل , قراضه ریزدانه ( بشکل بریکت یا بسته ) و پرسی مخلوط می‏باشد .
 ۴-۲-۲-۱- قراضه ‏های پرسی ورق‏های فولادی نو یا اصطلاحأ روغنی ( شناسه ۹۱۰)
 تعریف :
 این قراضه شامل بسته‏ های پرسی ورقهای فولادی و نو و همگن و از یک منبع تامین که به روش هیدرولیک یا روشهای مشابه بصورت محکم , ایمن و قابل جابجائی با مگنت , بسته ‏بندی می‏شود .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه یک
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض کمتر از ۲ برابر ارتفاع
 الف : حداکثر طول ۶۰۰ میلیمتر
 ب : طول بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
 ج : طول بزرگتر ۹۰۰ میلیمتر با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این قراضه بایستی عاری از هرگونه پوشش قلع , روی , کرم ورق‏های الکتریکی ۱۰, لعاب و رنگ باشد .
 ۴-۲-۲-۲-۱- قراضه ریزبار دانه (۹۲۰)
 این نوع قراضه شامل خشته ۱۱ ریزدانه و بسته ریزدانه با مشخصات زیر می‏باشد .
 ۴-۲-۲-۲-۱- قراضه خشته ریزدانه ( شناسه ۹۲۱)
 تعریف :
 این نوع قراضه از خشته کردن پولکی ریز , تراشه یا براده آهنی حامل از ماشین کاری به اشکال مختلف ( عمدتأ استوانه ‏ای شکل تهیه می‏گردد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه یک یا دو
 اندازه و ابعاد :
 با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار با حداقل ۲ تن بر متر مکعب
 موارد غیرمجاز:
 خشته‏ ها بایستی حتی الامکان از نظر نوع فولاد یکنواخت بوده و عاری از هرگونه تراشه یا براده آلیاژی , غیرآهنی و غیرفلزی ( مانند کرم , نیکل , برنج , برنز , آلومینیوم , سنگریزه , خاک , و امثال آن ) باشد و نبایستی بیش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 یادآوری : برای جلوگیری از ایجاد بیش از حد نرمه در حمل و نقل , خشته‏ ها بایستی از استحکام کافی برخوردار باشند .
 ۴-۲-۲-۲-۲- بسته ریزدانه ( شناسه ۹۲۲)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل بسته ریزدانه بصورت بسته ‏بندی پولکی ریز , تراشه یا براده آهن حاصل از شابلون کاری و ماشین کاری در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطی‏های آهنی یا کیسه‏ های محکم ) می‏باشد .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 حداکثر حجم بسته ۲۰ دسی متر مکعب
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 بسته ریزدانه بایستی حتی الامکان از نظر نوع فولاد یکنواخته بوده و عاری از هرگونه تراشه یا براده آلیاژی , غیرآهنی و غیرفلزی ( مانند کرم , نیکل , برنج , برنز , آلومینیوم , سنگریزه , خاک , و امثال آن ) باشد و نبایستی بیش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 ۴-۲-۳- قراضه پرسی قطعات پروفیل ( شناسه ۹۳۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل بسته‏ های پرسی قطعات پروفیل مانند قطعات لوله , قوطی , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن می‏باشد که به روش هیدرولیک یا روشهای مشابه بصورت محکم , ایمن و قابل جابجائی با مگنت بسته بندی می‏شود .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض کمتر از ۲ برابر ارتفاع
 الف : حداکثر طول ۶۰۰ میلیمتر
 ب : طول بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
 ج : طول بزرگتر از ۹۰۰ میلیمتر با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی عاری از قطعات آلیاژی و هرگونه پوشش فلزی و خوردگی و زنگ زدگی بیش از حد باشد .
 ۴-۲-۲-۴- قراضه‏ های پرسی بدنه و ورق‏های کهنه ( شناسه ۹۴۰)
 تعریف :
 این نوع قراضه شامل بسته‏ های پرسی ورقهای فولادی کهنه شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگی و … می‏باشد که به روش هیدرولیکی یا روشهای مشابه به صورت محکم , ایمن و قابل جابجائی با مگنت , بسته بندی می‏شود .
 کیفیت شیمیائی :
 درجه دو یا درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض کمتر از ۲ برابر ارتفاع
 الف : حداکثر طول ۶۰۰ میلیمتر
 ب : طول بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
 ج : طول بزرگتر از ۹۰۰ میلیمتر با توافق طرفین
 وزن مخصوص ظاهری :
 سنگین بار
 موارد غیرمجاز:
 این نوع قراضه بایستی عاری از هرگونه پوشش قلع , روی و سرب , ورقهای الکتریکی , خوردگی و زنگ زدگی بیش از حد باشد .
 ۴-۲-۲-۵- قراضه پرسی مخلوط ( شناسه ۹۵۰)
 این نوع قراضه از بسته‏ های پرسی مخلوط تشکیل می‏گردد که شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه‏ های آهنی حامل از منابع مختلف تولید می‏باشد که به روش هیدرولیکی یا روشهای مشابه فشرده شده و به صورت محکم , ایمن و قابل جابجایی با مگنت باشد .
 کیفیت شیمیایی :
 درجه سه
 اندازه و ابعاد :
 بسته‏ های پرسی مخلوط باید دارای ابعاد پرسی مخلوط باشد .
 وزن مخصوص ظاهری :
 متوسط بار
 مواد غیرمجاز :
 این نوع قراضه بایستی عاری از هرگونه قطعات و اجزاء آلیاژی و غیرآلیاژی با پوشش ( پوشش‏های آلی را میتوان با توافق مصرف کننده مستثنی نمود ) و همچنین فاقد خوردگی و مقادیر بیش از حد زنگ زدگی , روغن و گریس باشد .
۱- Residual
۲- Skulls
۳- Ladle
۴- Tundish
۵- Slab
۶- Billet
۷- Bloom
۸- Heavy plate
۹- پوشش رنگ می‏تواند با توافق خریدار و فروشنده مستثنی شود .
۱۰- مقصود ورق‏های فولادی دارای سیلیسیم بالا می‏باشد .

۱۱- Briqutte

 

About مدیر

Check Also

1439_5

نورد

نورد – Rolling یکی از روش‌های شکل‌دهی مواد دارای قابلیت مومسانی است. فرآیند نورد شامل ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *