صفحه اصلی / مقاطع فولادی / عنوان محصول: مقاطع ریختگی

عنوان محصول: مقاطع ریختگی

مقاطع ریخته گری

مشخصات کامل :

 

توضیح کامل:

مقاطع ریختگی (as cast):

شرکت فولاد آلیاژی فولاد کیمیا صبا به دو شیوه ریختگری پیوسته (continous casting machine) و ریخته گری شمش (ingot casting) مبادرت به تولید مقاطع ریختگی می نماید.

۱- ریخته گری پیوسته شامل دو ماشین ریخته گری می باشد که در ماشین اولیه شرکت مقاطع ۲۵۰*۲۳۰ میلیمتر تولید می شود و در ماشین دوم مقاطع ۱۲۰*۱۲۰ ،۱۳۰*۱۳۰ ،۱۵۰*۱۵۰ و ۱۸۰*۱۸۰ با طولهای متغیر تا ۱۲ متر قابل تولید می باشد.

۲- ریخته گری تک باری یا شمش ریزی برای گریدهایی که به شیوه ریخته گری پیوسته قابل تولید نمی باشد و یا مقاطعی که حداقل کاهش سطح مقطع(Reduction) در صورتیکه از ریخته گری پیوسته استفاده شود در آن رعایت نمشود، استفاده می گردد.

شمشهای ریخته گری از نظر وزن به سه نوع یک تن ، دو تن و سه تن تقسیم بندی می شوند که در جدول ذیل ابعاد شمش ها قرار دارد.

 

ابعاد مقاطع ریختگی در ماشین ریخته گری ۱ و ۲

ماشین ریخته گری پیوسته سطح مقطع(میلیمتر) حداکثر طول (متر)
CCM1 ۲۵۰*۲۳۰ ۱۲
CCM2 ۱۲۰*۱۲۰ ۱۲
CCM2 ۱۳۰*۱۳۰ ۱۲
CCM2 ۱۵۰*۱۵۰ ۱۲
CCM2 ۱۸۰*۱۸۰ ۱۲

 

ابعاد مقاطع ریخته گری به روش تک باری

نوع شمش سطح مقطع پایین سطح مقطع بالا ارتفاع وزن(Kg)
یک تن ۲۷۰*۲۷۰ ۳۹۰*۳۹۰ ۱۱۵۰ ۱۰۰۰
دو تن ۳۶۰*۳۶۰ ۴۵۰*۴۵۰ ۱۵۲۰ ۲۰۰۰
سه تن ۴۱۰*۴۱۰ ۵۷۰*۵۷۰ ۲۰۰۰ ۳۴۰۰